Een zonneboiler om geld te besparen? Lees dan meer over zonneboilers op deze website

Geld besparen met een zonneboiler?

Bespaar niet alleen tot 60% op de kosten van uw warm water, maar ook tot 30% op de plaatsing van een zonneboiler.
Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan en vergelijk prijzen van zonneboilers.

Offertes aanvragen

Zonneboiler: Premie, Voorwaarden & Aanvraagprocedure

Laatste update 17 juli 2018 – Met een zonneboiler produceer je ‘gratis’ warm water met behulp van zonne-energie. Omdat een zonneboiler snel 4.000 – 5.000 euro kan kosten heeft de Vlaamse overheid besloten om een premie voor zonneboilers toe te kennen om zo meer mensen te stimuleren een zonneboiler te plaatsen.

Ga snel naar: Bedrag premieRol van de netbeheerderAanvraagprocedureAanvullende premies

 

 

Zonneboiler op dak: premies, voorwaarden en aanvraagprocedurePremie zonneboiler bedrag

Van de Vlaamse overheid kan je een zonneboilerpremie krijgen tot 550 euro per vierkante meter of maximaal 50% van het bedrag voor facturen tot en met 31/12/2017. Dat komt neer op maximaal 2.750 euro per installatie. Voor geplaatste zonneboilers met een eindfactuur tot 31-12-2018 recupereer je maximaal nog 40% van het factuurbedrag. De premiebedragen van 550 euro per m² en maximaal 2.750 euro per installatie blijven wel behouden.

Voor personen die recht hebben op sociale maximumprijzen (de zogenaamde beschermde afnemers) worden de premie en het maximumbedrag voor zonneboilers met eindfactuur in 2016 verhoogd met 50 procent. Voor 2017 en 2018 bedraagt deze verhoging 20%. Sommige gemeenten kennen daarenboven een extra zonneboiler premie toe van 250 euro of bieden een goedkope tot renteloze lening aan.

 

 

Rol van de netbeheerder

Je kan in aanmerking komen voor een premie van de netbeheerder voor een zonneboiler in woningen of appartementen, maar de werken moet je laten uitvoeren door een aannemer. Deze premie is combineerbaar met een verbeteringspremie van 750 euro. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Een overzicht van deze voorwaarden alsook hoe je de netbeheerderpremie kan aanvragen kan je terugvinden op Vlaanderen.be. Het aanvragen van de premie dien je te doen bij netbeheerders Eandis of Infrax.

 

Voorwaarden

 • De zonneboiler moet geplaatst worden door een erkende aannemer. Die vind je hier.
  Opgelet: sinds 1 juli 2017 moet de installatie gebeuren door een aannemer met een certificaat van bekwaamheid om recht te hebben op de premie. Je kan de installatie ook laten keuren door een gecertificeerde keuringsinstantie.
 • De premie is van toepassing op nieuwe zonneboilers die zorgen voor sanitair warm tapwater en eventueel ook voor woningverwarming. Verwarm je je zwembadwater met behulp van een zonneboiler, dan kom je ook in aanmerking voor deze vergoeding, tenminste als de eindfactuur van de installatie ten vroegste in 2017 ligt.
 • Facturen mogen niet ouder dan 1 jaar zijn: ze moeten de netbeheerder uiterlijk een jaar na de factuurdatum bereiken.
 • De datum op de eindfactuur zal bepalen voor welk jaar je een premie zal ontvangen.
 • De woningen moeten uiterlijk aangesloten zijn op het elektriciteitsnet op 31-12-2013. Woningen waarvoor de bouwaanvraag voor deze datum ingediend werd maar die pas erna op het net aangesloten werden, komen ook in aanmerking.
 • De installatie moet ook aan enkele technische eisen voldoen.
 • De zonneboiler moet geplaatst zijn in woningen of woongebouwen in het Vlaams Gewest.

 

Berekening terugverdientijd

 • Aankoop van de zonneboiler (incl. 6% BTW en plaatsing)= 4.800 euro
 • Premie van de Vlaamse overheid: 2.750 euro, begrensd tot 40% van de totale factuur = 1.920 euro
 • Gemeentelijke premie: 250 euro
 • De zonneboiler kost u werkelijk: 4.800 euro – 1.920 euro – 250 euro = 2.630 euro

Dankzij de totale jaarlijkse energiebesparing wordt de terugverdientijd van de zonneboiler op 7 à 10 jaar geschat.

Let op: Kiest u voor een zonneboiler in uw nieuwbouwwoning, dan geldt het BTW- percentage van 21% i.p.v. 6%. De kostprijs voor de installatie van de zonneboiler, alsook de terugverdientijd zullen in dit geval hoger liggen.

Tip: check altijd de ‘kleine letters’ op voorhand als je een premie wilt aanvragen. Het kan zijn dat de installatie door een erkende installateur een vereiste is.

Interesse in een zonneboiler en benieuwd naar advies en een prijs op maat?
 ⇒ Vraag hier vrijblijvend offertes aan bij erkende vakmannen uit jouw regio.

 

Premie zonneboiler? Bekijk hier de voorwaarden

 

Hoe premie zonneboiler aanvragen?

1. Documenten verzamelen

Om de premie te kunnen aanvragen moet je kopieën van volgende documenten voorleggen:

 • Alle facturen van de levering én plaatsing van de zonneboiler. Let erop dat het merk, het type, de prijs, het aantal m², aantal liter van het opslagvat en datum vermeld worden!
 • De opbrengstberekening en de technische controle van het installatiebedrijf.
 • Het attest, ondertekend en ingevuld door de aannemer.
 • Voor beschermde afnemers: een kopie van het attest van beschermde klant.

 

2. Aanvraag opsturen

Deze documenten kan je opsturen op twee manieren:

 • Per post: download het aanvraagformulier van Eandis of Infrax en stuur het op.
 • Via de website: doorsturen via de website van de netbeheerder.

 

3. Goedkeuring aanvraag

Je krijgt een bericht of je aanvraag al dan niet goedgekeurd is. Is de premie goedgekeurd? Dan wordt vermeld welk bedrag je zal ontvangen. De premie wordt doorgaans binnen de zes maanden na de aanvraag uitbetaald. Werd je aanvraag geweigerd? Dan wordt vermeld waarom of eventueel welke gegevens nog ontbreken. Daarmee kan je eventueel een nieuwe aanvraag opstellen.

 

 

Aanvullende premies

1. Verbeteringspremie

De verbeteringspremie is bedoeld voor alle woningen uit het Vlaams Gewest die verbeterd of uitgebreid worden. Zonneboilers vallen onder het deel “sanitaire installaties”, waarvoor je een premie kan krijgen van 750 euro. Je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden om er aanspraak op te maken. De voorwaarden voor de aanvraag houden verband met je inkomen, woning en facturen.

 • Als bewoner: het belastbaar inkomen van de bewoner en de samenwonende partner mag niet hoger zijn dan 30.640 euro, te vermeerderen met 1.600 euro voor elke persoon ten laste.
 • Als verhuurder van de woning (indien je de woning aan een sociaal verhuurkantoor verhuurt): het maximaal inkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij/zij samenwoont (feitelijk of wettelijk) is 61.270 euro. Men kijkt zowel voor bewoners als voor verhuurders naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van het 3e jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum.
 • Woning: de woning moet in het Vlaams Gewest liggen, moet je hoofdverblijfplaats zijn en moet minstens 25 jaar oud zijn.
 • Facturen: de facturen mogen maximaal één jaar oud zijn en moeten op naam staan van de persoon die de premie aanvraagt. Het bedrag op de factuur (incl. BTW) moet minstens het dubbele zijn van het bedrag van de premie.

De verbeteringspremie aanvragen doe je na de uitvoering van de werken. Je kan het aanvraagformulier downloaden op de site van de Vlaamse Overheid en het vervolgens ingevuld opsturen. Binnen de drie maanden krijg je een bericht met daarin de vermelding of je aanvraag al dan niet is goedgekeurd.

 

2. Totaalrenovatiebonus

Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus. Die heeft als doel woningen op een systematische manier energiezuiniger te maken. Daarvoor moet je als eigenaar binnen de 5 jaar in minstens 3 van de volgende 7 domeinen investeren:

 • Nieuwe beglazing
 • Dak- of zolderisolatie
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem

De totaalrenovatiebonus stijgt gradueel naarmate je meer ingrepen uitvoert binnen de 5 jaar. Hieronder een overzicht van de premies die je ontvangt naargelang het aantal ingrepen.

Premie voor 3 investeringen1.250 euro
Premie voor 4 investeringen1.750 euro
Premie voor 5 investeringen2.750 euro
Premie voor 6 investeringen3.750 euro
Premie voor 7 investeringen4.750 euro

Belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de totaalrenovatiebonus is dat je steeds voldoet aan de eisen voor het verkrijgen van de individuele premies. Pas dan krijg je de extra premie uitgekeerd van de Vlaamse Overheid.

 

3. Benovatiecoach

Ken je buren uit je straat of gemeente die ook geïnteresseerd zijn in een zonneboiler? Dan kan je je aanmelden via je netbeheerder voor een Benovatiecoach. Deze ontfermt zich over heel wat taken die het aanschaffen van een zonneboiler voor jou en je buren veel eenvoudiger en aangenamer maakt:

 • Energetische doorlichting van de woning
 • Zoeken van aannemers
 • Vraagt offertes op
 • Werfopvolging
 • Begeleidt je bij je premie-aanvraag

Vanaf er 10 buurtbewoners zich geregistreerd hebben, dan brengt de netbeheerder je op de hoogte en kan jouw project starten. De netbeheerder zorgt voor een Benovatiecoach die het volledige proces van offerte over installatie tot uitbetaling van je premie in goede banen leidt. Gemakkelijker wordt het niet!

 

4. Gemeentelijke premie

In sommige gemeentes worden nog steeds extra premies van 250 euro gegeven voor het installeren van een zonneboiler. Bovendien geven heel wat goedkope tot zelfs renteloze leningen voor het stimuleren van milieuvriendelijke initiatieven. Vraag dit na bij uw gemeente of zoek online via de website energiesparen.be.